srpska naucna fantastikaNedavno objavljena knjiga "Srpska naučna fantastika" Miodraga Milovanovića povod je za gostovanje ovog autora i prezentaciju povijesti srpske znanstvene fantastike. Prezentacija obuhvaća prikaz početaka srpske znanstvene fantastike u XIX stoljeću, odnosno djela autora kao što su Dragutin Ilić, Lazar Komarčić i drugi. Zatim slijedi prikaz aktivnosti između dva svjetska rata, kako na polju "visoke" književnosti, tako i na razvoju "žanrovske" znanstvene fantastike.

Aktivnosti poslije Drugog svjetskog rata dane su u nekoliko segmenata: omladinska znanstvena fantastika, "tvrda" znanstvena fantastika i dr.

Posebna pažnja bit će posvećena aktivnostima Društva "Lazar Komarčić" osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. Na kraju, bit će prikazana djela vodećih srpskih pisaca znanstvene fantastike, horora i epske fantastike, kao i drugih srodnih žanrova.