3d kosplej

Bogdan Curguz pričati će o 3D tehnologiji koja nam je omogućila neslućene kreativne mogućnosti. Predavanje obuhvaća prikaz nekoliko 2D i 3D programa koji, pravilno korišteni, omogućavaju korisniku da željeni kostim ili rekvizit vizualizira, nacrta, kreira plan i na kraju na najlakši mogući način izradi. Svaki od programa bit će kratko predstavljen s naglaskom na njegovu funkciju i korist koju donosi. I sve to bez skupih 3D printera.

Predavanje može biti interesantno i ostalim kreativcima i umjetnicima jer se navedene tehnike mogu primjeniti i na izradu svakodnevnih stvari i robe.