Ratko MartinovićDroge, kontrolirane supstance, narkotici... Samo su neki od naziva za biljke i supstance koje imaju svojstva izmjene svijesti i koje su nerijetko dio višetisućljetne tradicije. Prodor na Zapad tijekom ekspanzije Hippie pokreta i Djece cvijeća otvorio ih je masama, no isto tako izložio i radaru zakonodavaca koji su ruku pod ruku s interesnim skupinama jednu po jednu biljku zabranjivali.

Danas psihoaktivne supstance doživljavaju novu mladost - znanstvenu i iskustvenu - pa ne čudi što ih sve veći broj konzumira iz različitih pobuda.

Koje vrste psihoaktivnih supstanci postoje, kakva su iskustva tijekom konzumacije i pomažu li pri zdravstvenim poteškoćama neka su od pitanja koja će biti odgovorena u predavanju